Tutorial – Procedura configurare postinstalare Exchange 2007

Această procedură descrie paşii pentru configurarea Exchange Server 2007 SP1 după instalare. Procedura include:

 • Introducere cheie produs
 • Configurare domenii de e-mail acceptate
 • Configurare format adrese e-mail cu ajutorul E-mail Policy
 • Configurare setări transport
 • Configurare Receive Connector
 • Configurare Send Connector
 • Configurare alias in DNS

Cerinţe preliminare

 • A fost instalat Exchange 2007 cu rolurile de Mailbox Server, Hub Transport si Client Access Server.

Paşii de instalare şi configurare

 1. Faceţi logon cu contul de Administrator pe domeniu.
 2. Lansaţi Exchange Management Console, expandaţi Server Configuration, selectaţi primul server din listă şi din panoul din dreapta selectaţi Enter Product Key.
 3. În fereastra Enter Product Key introduceţi cheia produsului şi apoi selectaţi Enter.
 4. Repetaţi operaţia pentru fiecare server Exchange 2007 instalat.
 5. În Exchange Management Console, expandaţi Organization Configuration şi selectaţi rolul Hub Transport.
 6. În panoul central selectaţi tab-ul Accepted Domains şi din panoul din dreapta selectaţi New Accepted Domain…
 7. În fereastra New Accepted Domain introduceţi numele domeniului acceptat,  selectaţi opţiunea Authoritative Domain şi apoi selectaţi New.
 8. Aşteptaţi finalizarea operaţiei şi apoi selectaţi Finish.
 9. În Exchange Management Console vizualizaţi domeniul nou introdus.
 10. În Exchange Management Console selectaţi tab-ul E-mail Address Policies, selectaţi Default Policy şi din panoul din dreapta selectaţi Edit.
 11. În fereastra Edit E-mail Address Policy la secţiunea Introduction selectaţi Next.
 12. La secţiunea Conditions selectaţi Next.
 13. La secţiunea E-Mail Addresses selectaţi adresa din listă şi apoi selectaţi Edit.
 14. În fereastra SMTP E-mail Address bifaţi E-mail address local part şi selectaţi opţiunea Use alias. Selectaţi OK.
 15. La secţiunea E-mail addresses selectaţi Next.
 16. La secţiunea Schedule selectaţi Immediately şi apoi selectaţi Next.
 17. La secţiunea Edit E-mail Address Policy selectaţi Edit.
 18. În Exchange Management Console selectaţi tab-ul Global Settings, selectaţi Transport Settings şi din panoul din dreapta selectaţi Properties.
 19. În fereastra Transport Settings Properties verificaţi dimensiunile maxime ale mesajelor trimise şi recepţionate şi apoi selectaţi tab-ul Message Delivery.
 20. La tab-ul Message Delivery puteţi adăuga adresele de IP ale serverelor SMTP interne şi puteţi configura mesajele de notificare. Selectaţi OK.
 21. În Exchange Management Console expandaţi Server Configuration şi selectaţi Hub Transport. În panoul central la Receive Connectors selectaţi Default CAS şi din panoul din dreapta selectaţi Properties.
 22. În fereastra Default CAS Properties observaţi numele FQDN oferit ca răspuns la conexiunile SMTP.
 23. La secţiunea Specify the FQDN introduceţi mail.company.com.
 24. Selectaţi tab-ul Network. Aici puteţi configura adresele de IP  pe care asculta acest Receive Connector.
 25. Selectaţi tab-ul Authentication şi debifaţi opţiunea Exchange Server authentication.
 26. Selectaţi tab-ul Permission Groups şi bifaţi opţiunea Anonymous users. Selectaţi OK.
 27. Lansaţi o consolă Command Propmpt şi introduceţi comanda telnet cas 25
 28. Verificaţi că serverul răspunde corect.
 29. În Exchange Management Console expandaţi Organization Configuration şi selectaţi Hub Transport. În panoul central selectaţi tab-ul Send Connectors şi din panoul din dreapta selectaţi New Send Connector…
 30. În fereastra New SMTP Send Connector la secţiunea Introduction introduceţi un nume, la Select the Intended use selectaţi Internet din listă şi apoi selectaţi Next.
 31. La secţiunea Address Space selectaţi Add.
 32. În secţiunea SMTP Address Space la Address introduceţi *, bifaţi opţiunea Include all subdomains şi apoi selectaţi OK.
 33. La secţiunea Address space selectaţi Next.
 34. La secţiunea Network Settings selectaţi Use domain name system… şi apoi selectaţi Next.
 35. La secţiunea Source Server verificaţi că apare în listă serverul ce deţine rolul de Hub Transport şi apoi selectaţi Next.
 36. La secţiunea New Connector selectaţi New.
 37. La secţiunea Completion selectaţi Finish.
 38. În Exchange Management Console selectaţi Send Connector-ul nou creat şi din panoul din dreapta selectaţi Properties.
 39. În fereastra Internet Send Connector Properties verificaţi că numele FQDN este mail.company.com şi apoi selectaţi OK.

În continuare vom configura alias-ul serverului în DNS-ul intern. EXECUTAŢI ACEASTĂ OPERAŢIE DOAR LA PUNEREA ÎN PRODUCŢIE.

 1. Faceţi logon pe serverul Domain Controller folosind contul de Administrator pe domeniu.
 2. Din meniul Start, Administrative Tools lansaţi consola DNS.
 3. Faceţi right-click pe numele domeniului şi selectaţi New Alias (CNAME).
 4. În fereastra New Resource Record la Alias Name introduceţi mail şi la Fully qualified domain name selectaţi Browse şi selectaţi numele serverului cu rolul de Client Access Server (cas.company.com). Selectaţi OK.
 5. În consola DNS verificaţi înregistrarea nou adăugată.
 6. Lansaţi Internet Explorer şi accesaţi adresa https://mail.company.com/owa
 7. Verificaţi că serverul răspunde la numele mail.company.com.

Microsoft, Windows, Active Directory, Exchange Server, Outlook, ISA Server, System Center sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi sau alte ţări.

Sursa

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

©2024 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

Forgot your details?